Wykonawstwo

Jeśli potrzebują Państwo Generalnego Wykonawcy, który jednocześnie posiada własny potencjał w zakresie realizacji prac budowlanych i instalacyjnych, gwarantuje wysoką jakość wykonania i jest rzetelnym i solidnym partnerem w procesie inwestycyjnym - to dobrze Państwo trafiliście. Nasza oferta sprosta Państwa oczekiwaniom.

Zastępstwo inwestycyjne

Zastępstwo inwestycyjne obejmuje szereg działań polegających na zarządzaniu całością zadań mających na celu realizację danej inwestycji. To nie tylko znaczące odciążenie Inwestora w kwestii prawidłowo wykonanych prac ale również możliwość zakupu materiałów budowlanych z uwzględnieniem upustów posiadanych przez inwestora zastępczego.

Ponadto koszty wybudowania domu z inwestorem zastępczym okazują się być porównywalne z kosztami inwestycji prowadzonej indywidualnie.

Korzyści dla Klientów:

 1. Pomoc w przeprowadzeniu wszystkich formalności związanych z zakupem działki, wsparcie w wyborze lokalizacji, pomoc w uzyskaniu pozwoleń, negocjacje ceny i warunków oraz terminów płatności.
 2. Występowanie w imieniu Zamawiającego przed organami administracji i sądami, w sprawach wynikających z realizacji inwestycji.
 3. Pomoc przy wyborze optymalnego produktu finansowego, negocjacje z bankami, sporządzenie biznes planu inwestycji.
 4. Dobór podwykonawców, pomoc przy znalezieniu i zatrudnieniu specjalistów budowlanych, pomoc w zakupie i dostarczeniu materiałów budowlanych, negocjacje zakupów oraz atrakcyjnych terminów płatności, uzgodnienia komunikacyjne, kontrola kosztów i jakości prac, przygotowanie i koordynacja umów na dostawę energii elektrycznej, wody, gazu itp. niezbędnych do wykonania zadania inwestycyjnego, nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji, zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane i innymi obowiązującymi przepisami, przeprowadzanie przeglądów pogwarancyjnych inwestycji i po okresie rękojmi.
 5. Kontrola dokumentów rozliczeniowych, pod względem merytorycznym i rachunkowym, naliczanie i egzekwowanie w imieniu Zamawiającego kar umownych i/lub odszkodowań od wykonawców oraz dostawców i niezwłoczne przekazywanie ich Zamawiającemu.

Zakres obowiązków

Zastępstwo inwestycyjne to cały pakiet zintegrowanych działań związanych z zarządzaniem realizacją inwestycji.

W zakres działań wchodzić może m.in.:

 • audyt nieruchomości,
 • pozyskiwanie terenów dla inwestorów,
 • usługi planistyczne,
 • usługi geodezyjne,
 • pomoc w uzyskaniu decyzji administracyjnych,
 • pozyskiwanie wykonawców robót,
 • kontakty z organami nadzoru budowlanego,
 • nadzór inwestycyjny.

Projektowanie wnętrz

Jeśli potrzebują Państwo projektu wnętrz - dla siebie lub na wynajem - proponujemy doradztwo z kompleksowym projektem. Zatrudnienie projektanta to oszczędność czasu i pieniędzy wydanych na źle przygotowane instalacje czy nie funkcjonalne rozmieszczenie.

Projekt zaczynamy od przygotowania rzetelnej analizy funkcjonalnej. Prawidłowo przemyślane rozmieszczenie przestrzenne z uwzględnieniem przeznaczenia danego wnętrza o to pierwszy krok do sukcesu. 

Równie ważne jest sporządzenie dokumentacji uwzględniającej instalacje elektryczne i teletechniczne czy też projekty podwieszanych sufitów i ich oświetlenia. Wszystkie wprowadzane zmiany konsultujemy z klientem, który na bieżąco może podawać swoje pomysły i sugestie.

Zrealizujemy również wybiórczy zakres, projektu wybranych pomieszczeń.

Zapraszamy do kontaktu:

ZIAJA DESIGN
Aleksandra Ziaja

tel. 537 313 303
e-mail: kreacjawnetrz@wp.pl

Przykładowe aranżacje